Bonus za aktivitu na spořicím účtu

Získejte speciální bonus za aktivitu ke svému KB Spořicímu kontu Bonus Aktiv!

Jak získáte bonus?

 • 5× měsíčně zaplaťte kartou minimálně 5 000 Kč → získáte bonus vyhlášený pro dané období.

Jaký bonus můžete získat?

 • Bonusová sazba je vyhlašovaná vždy před začátkem bonusovacího období, garantovaná po celé bonusovací období, kterým je kalendářní půlrok.
 • Bonus se vypočítává z minimálního zůstatku spořicího účtu v daném bonusovacím období.
 • Pokud je spořicí účet založen v průběhu bonusovacího období, je výše bonusů přepočtena metodou 30/360.

Produktový list

Co je konto KB Spořicí konto Bonus Aktiv?

 • korunový spořicí účet bez výpovědní lhůty pro majitele běžného účtu u KB
 • KB Spořicí konto Bonus Aktiv Vám kromě klasického zhodnocení přinese ještě Bonus jako bonus za Vaši další aktivitu u KB
 • KB Spořicí konto Bonus Aktiv můžete jednoduše ovládat i prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví KB
 • konto je poskytováno bez poplatků za zřízení a vedení účtu

Produktový list

  Více  Méně

Detailní informace o Bonusu za aktivitu na spořicím účtu

 • bonusem Vás odměníme za každý kalendářní měsíc, ve kterém nejméně 5 krát zaplatíte u obchodníka v objemu minimálně 5 000 Kč některou z platebních karet vydaných k Vašim účtům u KB
 • mezi tyto platby jsou počítány platby debetními i kreditními kartami, a to i těmi, které k Vašim účtům používají zmocněné osoby
 • bonus je připisován pololetně a je počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí
 • výši bonusové sazby Vám garantujeme vždy na celé kalendářní pololetí, za které se bonus vypočítává
 • základní úrok je připisován čtvrtletně
 • bonusový úrok je klientovi vždy vyplácen na daný spořicí účet v období mezi 1. a 15. dnem následujícím po skončení bonusovacího období, tj. vždy v lednu a v červenci.
 • spořicí účet musí být v době výplaty aktivní, aby bylo možné na něj Bonus vyplatit.
 • na svém výpisu z účtu najdete bonus označený takto: BONUS.

  Více  Méně

Potřebujete další informace?

Produktový list Potřebuji poradit