Bonusy k Vašemu finančnímu plánu

Získejte bonus 100 % z měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet!

Jak získáte bonus?

 • Uzavřete rámcovou smlouvu KB MojePlány → splníte aktivity
  • → bonus 100 % z měsíčního poplatku za vedení balíčku MůjÚčet
  • → bonus 1/12 z ceny skutečně zaplaceného ročního poplatku za Zlatou kartu podle platného Sazebníku KB.

Jaké aktivity Vám mohou přinést bonusy:

Na základě svého plánu pravidelně měsíčně spoříte a/nebo investujete do některých z následujících produktů u společností patřících do Skupiny KB a IKS KB:

 • Termínované a spořicí účty u Komerční banky, a.s.
 • Stavební spoření od Modré Pyramidy stavební spořitelny, a.s.
 • Životního pojištění od Komerční pojišťovny, a.s.
 • Penzijní účty (Doplňkové penzijní spoření) u KB Penzijní společnosti, a.s.
 • Podílové fondy od Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Aktivity požadované pro získání bonusů k Vašemu finančnímu plánu:

Web KB MojePlány Potřebuji poradit

Co jsou KB MojePlány?

 • Finanční plánování, které Vám pomůže navrhnout řešení, které povede ke splnění Vámi stanovených cílů. A to včetně financování penze.
 • KB MojePlány Vám pomohou optimálně nastavit portfolio spořicích a investičních nástrojů tak, aby Vaše úspory byly co nejefektivněji zhodnocovány.
 • KB MojePlány vychází z Vašich individuálních potřeb a aktuální finanční situace. V navrženém řešení počítáme i s produkty, které již využíváte u jiných bank.

Web KB MojePlány

  Více  Méně

Detailní informace o bonusech k Vašemu finančnímu plánu

 • Bonusy můžete čerpat v případě vlastnictví balíčku MůjÚčet a/nebo Zlaté karty.
 • Bonus za MůjÚčet může klient čerpat bez časového omezení od data uzavření KB MojePlány - rámcové smlouvy.
 • Splnění pravidel pro poskytnutí bonusu je posuzováno u balíčku MůjÚčet v měsíci převodu z jiného běžného účtu a v každém následujícím měsíci po převodu/zřízení balíčku MůjÚčet.
 • Splnění pravidel pro poskytnutí bonusu u Zlaté karty je posuzováno pouze u nejstarší Zlaté karty vázané k jakémukoli běžnému účtu klienta - fyzické osoby občana. Tento bonus klient může čerpat nejdéle 3 roky od data uzavření KB MojePlány - rámcové smlouvy.
 • Bonusy poskytované v rámci pravidla KB MojePlány nelze sčítat s bonusy poskytovanými v rámci dalších Programů ke konceptu MojeOdměny.
 • Poplatek v rámci programu MojeOdměny vracíme:
  • následující měsíc po splnění pravidel
  • od 1. do 15. dne následujícího měsíce
  • na aktivní účet vedený v Kč.

  Více  Méně

Potřebujete další informace?

Web KB MojePlány Potřebuji poradit