Osobní + podnikatelský účet bez poplatku

Získejte bonusy k oběma svým účtům – osobnímu i podnikatelskému! Profi program = Profi účet + MůjÚčet

Jak získáte bonus?

  • Jste Podnikatel nebo statutární zástupce právnické osoby + máte v KB osobní balíček MůjÚčet + aspoň jeden z níže uvedených podnikatelských balíčků → splnění požadovaných aktivit → vedení jednoho nebo obou účtů zdarma.

Bonus je nabízen k podnikatelským balíčkům Profi účet, Komplet, Běžný účet pro církevní organizace, Efekt, Komfort a Excelent.

Výše bonusu na osobním balíčku MůjÚčet:

Bez časového omezení a bez nutnosti plnit aktivity v daném měsíci Vám bude následující měsíc vrácen celý poplatek 68 Kč za vedení balíčku MůjÚčet. MůjÚčet je tak automaticky zdarma.

Založte produkt on-line Produktový list

Výše bonusu na podnikatelském Profi účtu:

  • při splnění 1 aktivity v daném měsíci Vám bude následující měsíc vráceno 50 % za vedení balíčku Profi účet, tj. 85 Kč. Profi účet tak získáte za 84 Kč.
  • při splnění 2 a více aktivit v daném měsíci Vám bude následující měsíc vráceno 100 % za vedení balíčku Profi účet, tj. 169 Kč. Profi účet tak získáte zdarma.

Založte produkt on-line Produktový list

Jaké aktivity Vám mohou přinést bonusy:

Tyto aktivity se vztahují ke klientovi jako fyzické osobě - občanovi (FOO) - např. pro splnění aktivity „naspořené prostředky“ není důležitá výše úspor společnosti, v níž je klient statutárním zástupcem, ale výše jeho vlastních naspořených prostředků.

  • Pokud máte alespoň jednu příchozí platbu ve prospěch MůjÚčet měsíčně
  • Pokud máte uložené prostředky u KB nebo u společností patřících do Skupiny KB a Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. ve výši minimálně 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně.
  • Pokud pravidelně měsíčně spoříte nebo investujete na termínovaný nebo spořicí účet u KB a/nebo do produktů u společností patřících do Skupiny KB a IKS KB.
  • Pokud máte s KB a/nebo u Modré pyramidy uzavřenou smlouvu o dosud nesplaceném hypotečním nebo osobním úvěru a/nebo vlastníte osobní kreditní kartu KB.

Založte produkt on-line

  Více  Méně

Potřebujete další informace?

Produktový list MůjÚčet
Produktový list Profi účet
Potřebuji poradit

Získejte další odměny